Skriv ut

Google har tecknat kontrakt för att köpa nybyggd vind och sol till en total effekt av 1,6 gigawatt. Enligt Google är detta det största köp av förnybar energi som något företag någonsin gjort. 

Planerna annonserades igår, amerikansk tid.

Google investerar bland annat i 255 MW förnybar energi i Finland, 92 MW i Belgien, 160 MW och sist men inte minst – 286 MW i Sverige.

Investeringarna läggs så att de skapar ny energiproduktion. 

Två miljarder dollar går till ny infrastruktur i USA, Europa och Chile. Tillsammans med gamla investeringar har Google startat totalt 52 byggprojekt inom förnybar energi och investerat sju miljarder dollar.

Google noterar att vindenergi ännu tar de största investeringarna, men att solceller är en bubblare på grund av dramatiskt sjunkande priser.

Google utlyser två utvecklingsbidrag för verksamheter som gör det möjligt för fler att använda förnybar energi, exempelvis konsumentupplysning eller nya typer av inköpstjänster. Ett av bidragen, på 500 000 euro, ska gå till  europeisk verksamhet.

Google är ett elbolag numera. Företaget konsumerade 10 TWh i fjol, och producerade lika mycket – dock vare sig alltid på samma plats eller samtidigt, varför Google måste handla med energi. Nästa mål är att se till att produktionen vid varje tidpunkt täcker Googles aktuella konsumtion.

Annonseringen kommer lägligt för Google, med tanke att Google-personal idag kommer att klimatstrejka med Greta, med budskapet till sin arbetsgivare att ta ökat klimatansvar. 

Det betyder dock inte att Google tog loven av de strejkandes budskap. Personalen påpekar bland annat att Googles molnresurser används av petroleumbolag för att analysera oljeprospekt. Googles energidotterbolg heter Google Green, men “Tech is not ‘green’” är ett av de strejkandes slagord idag.

Också Amazon presenterade en stor klimatplan idag – en investering i 100 000 elektriska leveransfordon.

Vd Jeff Bezos lovade att Amazon ska använda 80 procent förnybar energi år 2024, och hundra procent år 2030. Till år 2040 ska företaget vara helt koldioxidneutralt.