Skriv ut

Det cirkulerar av och till uppgifter om vilket företag som har flest 5G-patent och därmed skulle leda 5G-racet. Ericssons ståndpunkt är att det är för tidigt att avgöra frågan men företaget anser sig ligga bra till.

– De analyser vi sett pratar om antal deklarerade patent, vilket är subjektivt, säger Christina Petersson, Head of IPR and Licensing på Ericsson under en pressträff i onsdags.

När ett företag eller organisation lämnar in ett bidrag till standardiseringsarbetet i 3GPP måste man samtidigt deklarera om man har några patent eller patentansökningar som berörs av förslaget. Samtidigt lovar man att licensiera patenten på rimliga och rättvisa villkor utan att diskriminera någon. På engelska kallat Frand, fair, reasonable, and non-discriminatory

– Huawei skickar in mer men får ut mindre. De har medvetet satsat på att komma ifatt, säger Per Beming, Head of Standard & Industry Initiatives på Ericsson.

Ett bidrag till 3GPP hamnar inte nödvändigtvis i standarden. Snarare är det så att många aldrig tas med.

– Att bara räkna antalet deklarerade patent ger ingen bra bild, säger Christina Petersson.

En faktor som komplicerar bilden är det ofta handlar om patentansökningar som man inte med säkerhet kan veta om de blir godkända.

– Vi fick nyligen en av världens största patentansökningar godkänd som vi lämnade in i maj 2016.

En annan måttstock som Per Beming lyfter fram är fördelningen av ordförandeposterna i de olika grupper som arbetar med standardisering inom 3GPP.

– Vi har flest ordföranden. Dessutom är det grupperna själva som röstar fram personen.

Ericsson har åtta stycken, Qualcomm sex medan Samsung har fem. China Mobile och Nokia har fyra vardera och Huawei har tre.

– Det måste finnas produkter ute på marknaden, patenten måste vara godkända och det måste ha skett förhandlingar. Det måste ha satt sig mer än det gjort idag innan vi vet med säkerhet hur det ligger till, summerar Christina Petersson.

 

Kategori: Nyheter