Skriv ut

”Ventelligation” - så kallar de sitt nya koncept. Det är sensorföretaget Senseair i Delsbo och Talkpool i Kungsbacka som i gemensam regi utvecklat två produkter med uppgift att energisnålt mäta och kommunicera luftkvaliteten inomhus.

Explora CO2 och Exploxa Particles är namnet på de två nya svenskutvecklade IoT-enheterna som kommunicerar via den strömsnåla radiotekniken Lorawan. Båda mäter temperatur och fukt, och de levererar data direkt till en fastighets ventilationssystem. Därmed behöver ett ventilationssystem enbart aktiveras vid behov, vilket sparar energi.

Samtidigt kan de två nykomlingarna hålla koll på luftkvaliteten inomhus, vilket inte minst är viktigt i exempelvis skolor.

Explora CO2 mäter, som namnet ger en fingervisning om, även koldioxidhalten i luften, medan Exploxa Particles mäter partikelkoncentrationen.

Om Explora CO2 mäter var 20:e minut håller batteriet i fem år. Om enheten skulle upptäcka att CO2-värdet stiger snabbare än 100 ppm mellan två mätningar minskar mätintervallet automatiskt – allt för att ventilationssystem snabbt ska kunna ställa in sig efter vad som sker.

Exploxa Particles kan mäta de tre partikelstorlekarna PM10, PM2.5 och PM1.0, där den sistnämnda är minst. Ju mindre partiklar, desto farligare eftersom de små partiklarna fastnar djupt in i lungorna och även kan nå blodomloppet.

Partikelmätaren drivs med växelspänning, 24V- eller USB-kabel. Därmed kan den stödja en mätmetod med så kallad laser scattering, vilket betyder att den mycket noggrant kan mäta mängden partiklar i varje storlek.

Planen är att prover av både Explora CO2 och Exploxa Particles ska finnas tillgängliga mot slutet av oktober i år.

Kategori: Nyheter