Skriv ut

Efter nära ett decennium av utveckling hos MIT-avknopparen Ambri byggs till slut ett batterilager baserat på dess flytande metallbatteriteknik. Partnern är NEC.

Ambri bildades 2010 (under namnet LMBC) av professor Donald Sadoway som en avknoppning från hans batteriforskning på det amerikanska forskningsinstitutet MIT.

NEC Energy Solutions och Ambri har nu skrivit kontrakt om att tillsammans utveckla ett energilagringssystem baserat på Ambris batteriteknik och ett operativsystem för energilager från NEC kallat Aeoros.

De två hoppas på kunder från bland energileverantörer, oberoende kraftbolag och projektutvecklare.

– Vi är mycket glada över att NEC:s branschledande systemintegreringsgrupp ska utveckla de första system som använder celler från Ambri, säger Ambris ordförande Dan Leff.

Ambri ska leverera minst 200 MWh battericeller till NEC med start under fjärde kvartalet. NEC ska använda dem för att utveckla kommersiella system.

Batterisystemen kommer att lagra energi i cykler på upp till minst fyra timmar och kommer typiskt att dagligen helt urladdas. Funktionen blir att flytta förnybar energi i tiden och att kapa effekttoppar.

– Baserat på vår kunskap och våra tester av Ambris teknik tror vi att denna kemi kan vara ett bra svar på energiindustrins behov av en billig lösning för långtidslagring, säger Steve Fludder, vd för NEC Energy Solutions. 

Han kallar Ambris teknik för ”säker” och ”robust” och hävdar att den har branschens lägsta kostnader.

Batterikemin är baserad på kalcium och antimon. Hundraprocentiga dagliga urladdningar under 20 år ska inte märkbart försämra prestandan. Priset ska vara klart lägre än konkurrerande batteriteknik.

Batterisystemet fungerar utan luftkylning och är brandsäkert.

Kategori: Nyheter