Skriv ut

Rubriken ovan ska tolkas bokstavligt. Bättre lösningar för att hålla dem på plats, kommer att göra flytande solcellsparker betydligt billigare, enligt EU-projektet Fresher.

Projektet finansieras av EMFF (European Maritime and Fishery Fund)  och hoppas kraftigt kunna minska kostnaderna för förankring och förtöjning av flytande solcellsparker. Lösningarna ska klara den tuffa havsmiljön. 

Flytande solenergi är redo växa i omfattning, enligt projektet.

– Storskaliga flytande solcellsparker kan vara en av lösningarna för en hållbar energiförsörjning, skriver den svenska partnern Rise i ett pressmeddelande.

Projektet heter Fresher (Floating Solar Energy Mooring, ”FreShER”) och har svenska, spanska och portugisiska medlemmar. Det startade igår med en kickoff och ska pågå i två år.

Den nya förankringstekniken ska inte bara vara billigare utan också öka kapaciteten. Därmed kan utbyggnadstakten ökas och kan stora solcellsparker till havs bli lönsamma. 

En trossförtöjning från svenska Seaflex. Den håller en tross upp till solcellsparken och är förankrad i en betongklump på botten. Den är elastisk till dubbla längden.

Projektledare är svenska förankrings- och förtöjningsföretaget Seaflex, som jobbat länge i den marina industrin.

En annan part är portugisiska energibolaget EDP, vars energiproduktion till 70 procent kommer från förnybara källor. EDP har redan en flytande solcellspark i norra Portugal. 

Bland ny teknik i projektet finns så kallade PV-förankringar. De är baserade på lärdomar från tidigare tester och kommersiella implementeringar samt erfarenheter från industri- och offshore-sektorerna.

Andra partner i Fresher är portugisiska Wave C och spanska Isignere.

Här är några av projektets mål:

Kategori: Nyheter