Skriv ut

Merparten av teknikhandelsbolaget Addtechs it-system är åter i drift efter den it-attack bolaget utsattes för i slutet av oktober.

Intrånget drabbade 80 av koncernens 130 dotterbolag. Det handlade om en så kallad ransomware som tagit sig in och låst datorer. Exakt vilka av dotterbolagen som drabbades har inte kommunicerats men vissa bolag fick gå över till att använda papper och penna.

Sedan attacken har en ny IT-miljö med fler säkerhetslager byggts upp. System och servrar har sökts igenom efter skadlig kod innan de implementerats i den nya miljön.

Merparten av IT-systemen är nu åter operativa. Samtidigt är arbetet komplext, och ännu är inte allt åtgärdat, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Utredning pågår fortfarande angående potentiella dataförluster. Det är ännu inte klarlagt hur stor ekonomisk påverkan attacken medfört.

Företaget har en speciell sida med fortlöpande upptaderingar (länk).

Kategori: Nyheter