Skriv ut

Cykellampor, mobilladdare och köksvågar är några av de produkter där Kemikalieinspektionen hittat bly och klorparaffiner i halter över gränsvärdet. Hela 27 procent av de testade elektriska produkterna blev underkända.

– För att minska de negativa hälso- och miljöeffekterna är det viktigt att apparaterna inte innehåller skadliga ämnen. Skadliga ämnen så som bly eller kortkedjiga klorparaffiner i elektriska produkter medför risker främst vid tillverkning av produkterna och när de blir till avfall, säger Charlotte Rahm, inspektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Sammanlagt kontrollerades 132 produkter under fjolåret varav 79 var elektriska. 20 procent innehöll otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet.  Av de 79 elektriska produkterna var det 27 procent som innehöll otillåtna ämnen. Det är ungefär samma siffror som i de undersökningar som gjort de senaste åren.

De ämnen som hittades var främst bly, kortkedjiga klorparaffiner och kadmium.

Under 2019 genomfördes tillsynen i fyra delprojekt där Kemikalieinspektionen tittade på produkter i museibutiker, batterier och batteriprodukter, musikelektronik samt produkter som Elsäkerhetsverket valt ut.

– Det vanligaste har varit att vi hittat bly i lödningar på elektriska produkter. Det behöver inte medföra fara för konsumenten eftersom lödningarna oftast är dolda inuti produkten. Bly är dock ett mycket giftigt ämne som kan skada nervsystemet och det är dåligt när det kommer ut i miljön, säger Charlotte Rahm.

Kemikalieinspektionen tittade också på märkningen av produkterna. Enligt lag ska elektriska produkter vara märkta med CE-märkning, kontaktadress till tillverkare och importör, samt ID-märkning.

– Många produkter saknade CE-märkning och kontaktuppgifter. Att märkningen inte är korrekt kan tyda på att produkten inte har genomgått alla de kontroller som krävs enligt lagstiftningen, säger Charlotte Rahm i pressmeddelandet.

Alla företag vars produkt innehöll ett förbjudet ämne har angivit att de slutar sälja den aktuella produkten och vidtar åtgärder för nya leveranser av samma vara. Vad gäller bristande märkning har företagen angivit att de ska vidta åtgärder för kommande leveranser.

Hela rapporten finns här (länk).

Kategori: Nyheter