Skriv ut

Sju nya projekt är resultatet av den senaste utlysningen inom innovationsprogrammet Drive Sweden. Fokus ligger på att skapa hållbara transportsystem med hjälp av bland annat nya tjänster, AI samt delade, uppkopplade och alltmer självkörande fordon.

Med de senaste projekten gör Drive Sweden bland annat en ökad satsning på landsbygdstransporter. Här ingår också nya lösningar för anropsstyrd kollektivtrafik, ökad framkomlighet med hjälp av AI och ett mer hållbart transportsystem.

– Genom de nya projekten bygger vi vidare på teknik och kunskap som vi arbetat fram och bryter dessutom ny mark inom flera sektorer, säger Sofie Vennersten, programchef för Drive Sweden i ett pressmeddelande.

Innovationsprogrammet startade 2016. Numera har det över 140 partners som samarbetar för att skapa smarta och hållbara transportlösningar för både människor och gods.

Här är en lista på de nya projekten:

Kategori: Nyheter