Skriv ut

I vår får bjässar som Microsoft, Amazon och Google konkurrens av försvarskoncernen Saab som lanserar en helsvensk molnlösning.

– Där vi framför allt ser ett behov är för myndigheter, så väl kritisk infrastruktur som samhällsbärande funktioner, säger Ellen Grev till Dagens Industri.

Hon är chef för Saabs affärsenhet för cybersäkerhet.

Företagets molnlösning är döpt till Egira och utvecklades initialt för internt bruk. Ett av skälen var att de utländska molnleverantörerna lyder under andra lagar.

I USA finns sedan 2018 en lag som kallas Cloud Act. Den ger myndigheterna rätt att begära ut uppgifter från amerikanska molnföretag. Rätten gäller även data som inte lagras i USA.

Liknande lagstiftning finns även i Kina, Indien och Ryssland.

I motsats till de stora drakarnas moln äger kunderna själva molnen som Saab levererar och därmed även den information som förvaras där.

– Vi kommer aldrig att lämna ut information, säger Ellen Grev till Di.

Kategori: Nyheter