Skriv ut

Genom att addera modeller av ir-kameror blir det enklare att utveckla förarstöds- och självkörningssystem som ser även i mörker. Flir ska ta fram fysikaliska modeller till Ansys körsimulator Vrxperience.

När det väl finns en modell av ett system kan man köra runt i den virtuella miljön och testa systemet. Det är snabbare och kan vara mer heltäckande än att åka runt i den verkliga världen.

Bland annat går det att simulera möten med vilt liksom att identifiera och urskilja fotgängare från andra objekt i miljöer med låga kontraster

Samtidigt går det inte att helt skippa verkliga tester, resultaten måste hela tiden verifieras mot verkligheten.

Ir-kameror, som bygger upp en bild utgående från värmestrålningen, är ett komplement till andra system som radar, lidar och kameror. Dessa klarar inte alltid att identifiera objekt i svåra förhållanden som mörker, dimma, dåligt väder, skugga eller vid bländning av solen.

Kategori: Nyheter