Skriv ut

Som ett svar på de inskränkningar i rörelsefriheten som den pågående pandemin lett till, kör branschorganisationen IPC ett antal gratis webinarier under april, maj och juni.

Normalt tar IPC betalt för sina utbildningar av icke medlemmar men nu görs ett undantag. Det handlar om de timslånga webinar som det europeiska kontoret ordnar. Det första går av stapeln den 15 april klockan 16:00 och leds av Michael Carano och Jan Pedersen.

Michael Carano är teknikchef på RBP Chemical och kommer att prata om hur man löser problem med mönsterkort och gör felanalys. Bland annat ger han en översikt över hur materialval, kemiska processer och maskinparametrar påverkar slutresultatet.

Jan Pedersen arbetar på den norska mönsterkortstillverkaren Elmatica och ger en uppdatering över arbetet i Europa med att utveckla IPC-standarderna. Fokus ligger på tillämpningar inom fordon och medicinteknik.

Mer information och anmälan finns här (länk).

Kategori: Nyheter