Skriv ut

Det svenska forskningsinstitutet Rise slår ett extra slag för sin verksamhet under coronaepidemin. Särskilda insatser plockas fram för att stötta små och medelstora företag. Samtidigt tipsar Rise om att ta tillfället i akt och ställa om till en mer hållbar produktion – så att verksamheten är mer attraktiv när krisen väl är över.

Rise har i uppdrag att stärka konkurrenskraften för Sverige, och för många företag innebär coronakrisen en minskad orderingång och ekonomiska utmaningar.

Nu flaggar forskningsinstitutet extra för sin supportavdelning som har i uppgift att stötta och underlätta för små och medelstora företag. Den kan hjälpa dig att söka efter bidrag och stöd som kan finansiera projekt tillsammans med Rise.

Likaså går det att få hjälpa till mer företagsspecifika frågor.

– Supportavdelningen ska vara en enkel och snabb ingång för små och medelstora företag och då ser vi till att man får det stöd och den expertishjälp företaget behöver, säger Susanna Kindberg på Rise i sitt nyhetsbrev.

Samtidigt menar Rise att en sund åtgärd i dessa tider är att ställa om produktionen så att den blir mer hållbar – det gäller alla företag.

– OEM-företag har själva börjat vidta åtgärder för att minska sin miljöpåverkan, och ställer motsvarande krav på sina underleverantörer. Så ett ofrivilligt stopp i produktionen under coronakrisen kan utnyttjas för att ställa om produktionen mot hållbarhet, säger Ingrid Bergqvist på Rise och adderar:

– Sverige ligger sedan tidigare i framkant när det gäller hållbarhet och materialåtervinning, och genom att ställa om produktionen mot hållbarhet kan företag öka sin attraktivitet och sina exportmöjligheter.