Skriv ut

De två branschorganisationerna IPC och Inemi är bägge verksamma inom produktionsområdet men med lite olika fokus. Nu ska samarbetet öka till gagn för medlemmarna.

IPC:s sysslar framförallt med att ta fram standarder för hur man kvalitetssäkrar elektronikproduktion. Organisationen bedriver också utbildning och arbetar aktivt för att påverka den lagstiftning som påverkar elektronikindustrin.

Inemi sysslar framförallt med att fundera kring hur byggsätt och tillverkningsprocesser utvecklas. Organisationen uppdaterar sin karta till framtiden vartannat år.

Inemis kunnande och roadmap utgör ofta underlag för IPC:s standarder.

Nu stärker de två organisationerna, som bägge har huvudkontor i USA, banden för att underlätta samarbetsprojekt och möjligheterna att dela information och organisera gemensamma aktiviteter.

Kategori: Nyheter