Skriv ut

Idag går startskottet för ytterligare en utlysning inom det strategiska innovationsprogrammen SIO Grafen. Har du ett behov – och en idé om hur materialutveckling av grafen kan möta det inom exempelvis elektronik och energi – kan utlysningen vara intressant för dig.

Grafen spås kunna bana väg för nya lättviktsmaterial med elektriska och termiska egenskaper som idag inte finns. Likaså anses grafen kunna användas för energiöverföring och lagring, liksom i gas- och biosensorer samt en mängd annat.

År 2014 pekades grafen ut som ett strategiskt forskningsområde där Sverige ska satsa extra för att försöka kapa åt sig en ledande internationell position. Sedan dess har Vinnova öppnat flera utlysningar som riktar sig mot industridrivna projekt med fokus på användning av grafen eller annat tvådimensionellt material.

Idag öppnar Vinnova ytterligare en grafenutlysning ”Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020”. Den riktar sig främst till grupper av företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Ett projekt måste passa in i ett eller flera av nedanstående teknikområden:

Ett projekt kan få mellan 300 000 och 4 000 000 kronor i stöd, som maximalt kan täcka 50 procent av projektets kostnader.

Ansökan öppnar som sagt idag, den 1:a september. I morgon går ett webbinar om utlysningen (länk) och den 16:e september en workshop (länk). Ansökan ska vara inne senast den 1:a december för att beslut ska kunna fattas och meddelas den 10 februari nästa år.

Här hittar du mer om utlysningen (pdf): SIO Grafen - Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020 (länk).

Här hittar du hur du fyller i ansökan (länk).

Kategori: Nyheter