Skriv ut

Det lilla svenska sensorföretaget Jondetech har fått patent på en metod att skapa termiska bilder i mobilen genom att läsa av den infraröda strålningen. Basen är företagets enkla och billiga ir-sensor i kombination med egenutvecklade algoritmer och matematiska metoder.

Patentet avser en tillämpning där man med hjälp av en enklare ir-sensor i mobilen kan generera termiska bilder genom att detektera ir-strålningen.

Det hela går till så att användaren rör sin telefon över det område hen vill läsa av. Data samlas in och sedan skapas successivt en allt skarpare bild med hjälp av egenutvecklade algoritmer och sannolikhetslära. Metoden fungerar med Jondetechs egna sensorelement, men också ir-sensorer från andra företag.

Framöver kan man, enligt företaget, tänka sig att till exempel utnyttja det hela för att med en app i mobilen snabbt och enkelt upptäcka vattenskador. Likaså kan luftläckage och kallras upptäckas på samma sätt, vilket kan ge en hint om att ett fönster eller något annat behöver isoleras bättre.

Patentet avser den svenska marknaden, men kommer enligt företaget över tid att vidgas till andra marknader.