Skriv ut

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica och Vodafone ska samarbeta för att Europa inte ska hamna på efterkälken när det gäller öppna radionät. Kvartetten ska samordna utveckling och fältförsök men också arbeta för att påverka EU-kommissionen liksom myndigheter i olika länder.

Ett av målen med Open RAN – som är ett samlingsbegrepp för flera olika initiativ – är att öppna upp radiodelen av mobilnäten så att operatörerna får fler leverantörer att välja mellan än de fem som idag dominerar den globala marknaden. Bannlysningen av Huawei och ZTE gör att det i många länder i Europa kokar med till bara Ericsson och Nokia.

De fyra operatörsjättarna ska samarbeta med bland annat O-RAN Alliance och Telecom Infra Project liksom europeiska myndigheter för att implementera öppna lösningar i sina radionät och därmed göra det enklare för fler leverantörer att vara med och konkurrera om större och mindre delar till näten (länk).