Skriv ut

Huawei har flest 5G-patent och det faktum att företaget stängs ute från stora 5G-marknader öppnar paradoxalt nog för att Huawei kan få större utdelning för dem på dessa marknader. Detta enligt IP-analysföretaget Iplytics.

Tim Pohlmann

– Just precis, säger Iplytics vd Tim Pohlmann.

Han tar Huaweis pågående stämning av operatören Verizon som exempel.

– Möjligheten för Verizon och andra att teckna korslicens har försvunnit. Huawei är numera ”bara” en patentägare på dessa marknader, utan produkter – som ett patenttroll.

Patenttroll är en nedlåtande beteckning på bolag som licenserar ut teknik de inte tillverkar. Rättssystem och patentsystem är inte anpassade för sådana aktörer vilket de kan utnyttja för att trissa upp licenspriser med metoder som liknar utpressning.

Även om Huawei är utestängt som leverantör kan det fortsätta driva in licensavgifter för sin teknik. Och alltså med guldkanten att det har samma starka förhandlingsposition som ett patenttroll.

Iplytics har just släppt en analys av marknadsläget inom intellektuella rättigheter kring 5G-teknik. Huawei är både den som gett flest tekniska bidrag till 5G-standarderna och den som har flest patent. Se tabellen nedan!

När Iplytics experter värderar 5G-patent – i blindo för att vara neutrala – är Huaweis patent ofta av lägre värde och portföljen som helhet halkar ner till plats fyra. Men den detaljen hindrar inte patenttroll – det kan kosta mer att försvara sig mot en stämning från ett patenttroll, än att bara ge upp och betala.

 

Iplytics 5G-patentanalys gäller läget i februari. Topplistan får olika ordning beroende på olika definitioner: huruvida icke beviljade patentansökningar ska räknas med eller ej, på vilka marknader patenten gäller och huruvida patenten är unika för 5G eller gäller tidigare standarder. Tabellen handlar om patentfamiljer och som ”beviljade” räknas patentfamiljer innehållande minst ett beviljat patent. Sista kolumnen anger oberoende experters värdering av patenten.