Skriv ut

Nu kan du söka upp till två miljoner av Vinnova för att kommersialisera kvantteknik. Senast den 22 september måste ansökan vara inskickad.

Vinnova har gjort en analys som visar att kvanttekniken är redo för statlig stimulans och såddfinansiering. Därför sjösätts nu ”Quantum Kick-Start2021”.

I denna utlysningen är begreppet ”kvanttekniska lösningar” avsett att tolkas som teknik för dynamisk styrning och manipulering av superpositioner och sammanflätningar av kvantmekaniska tillstånd, applicerad till lösningar för att tillgodose kunders efterfrågan, skriver Vinnova.

Det går att söka för:
• Industriell forskning
• Experimentellt tekniskt utvecklingsarbete
• Experimentell affärsutveckling
• Experimentella undersökningar med potentiella framtida kunder och partners

Maxbeloppet är två miljoner kronor och Vinnova har avsatt totalt sju miljoner kronor för utlysningen.

För tre år sedan fick Chalmers en halv miljard kronor under tolv år för att starta Wallenberg Center for Quantum Technology, WACQT, som bedriver forskningen kring kvantteknik. Merparten av pengarna kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Nyligen dubblades anslaget.

Mer information om Vinnovas utlysning finns här (länk).