Skriv ut

Nu har Stockholms län utsett regionens bidrag till årets Skapa-pris. Apex Vision, som utvecklar teknik för ögonföljning, tar som ett av två företag hem vinsten i delgrenen Skapa-talang, som riktar sig till unga innovatörer.

Skapa-priset delas in i två kategorier. Ett för etablerade företag och ett för företag ledda av individer som är under 30 år. I år delas det sistnämnda priset – Skapa-talang – ut till personer födda mellan 1989 och 1999.

I regionsfinalen för Stockholms län har David Gauffin Dahlin på Apex Vision fått en av två biljetter till riksfinalen, som kommer att avgöras i Stockholm i år förutsatt att pandemin tillåter. Den andra biljetten har gått till Frida Femling på Acty Technologies.

Juryn motiverar sitt beslut med orden:

• David Gauffin Dahlin, Apex Vision: Genom att utveckla teknologin att följa ögonens rörelser gör Apex Vision det möjligt att styra en smartphone utan att vidröra den. Det banar vägen för nya tillämpningar och nytta inom ett flertal områden, från spelindustri till sjukvård. Apex Vision skapar också nya tänkbara användningsområden i vardagen för alla med en smartphone.

• Frida Femling, Acty Technologies: Med den digitala plattformen Acty skapas en investerarsamverkan som ger möjlighet att påverka företag att utveckla sin verksamhet i riktning mot ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Acty möjliggör en strukturerad påverkansmöjlighet med större inflytande, ökad transparens och enklare hantering för investerarna.

Det traditionella Skapa-priset kommer även det att representeras av två företag och individer från regionen, då den är stor.

Här har Stockholms län valt ut Amin Kazemzadeh på Flexpenser, som utvecklat en teknik som håller en öppnad förpackning syrefri, samt Max Mohammadi på PlasticFri, som skapat en 100 procentigt biologiskt nedbrytbar och giftfri ersättare till en stor mängd traditionella petroleumbaserade produkter som påsar, förpackningar och muggar.

Skapa är en stiftelse. Bakom den står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Den nationella finalen är, som nämnts, planerad till Stockholm den 11 november. Där utses vinnarna i båda tävlingskategorier. Totalt ställer 24 länsfinalister upp i Skapa-talang.