Skriv ut

En vägledning för mikronät finns sedan tidigare från standardiseringsorganisationen IEC. Nu ses den över och kompletteras med ett antal nya avsnitt.

Små isolerade elnät, så kallade mikronät, är beroende av lokal energiproduktion men kan också ha en anslutning till det allmänna elnätet.

Sedan tidigare finns vägledning för mikronät från IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Just nu pågår dock en översyn av de två grundläggande delarna:

Till detta kommer att IEC börjat arbeta på ytterligare fyra delar i samma standardserie. En ser över energistyrning i nätet, en handlar om frekvens- och spänningsreglering med hjälp av laster som självständigt agerar för att stabilisera nätet, en tar upp system för övervakning och styrning av nätet och den sista tittar på användningsfall.

Projekten drivs i den tekniska kommittén IEC TC 8, System aspects of electrical energy supply.

De inledande avsnitten som rör de två grundläggande delarna nämnda i punktform ovan går att ta del av i IEC TS 62898-1 och IEC TS 62898-2. TS står för Tekniska Specifikation och är en sorts första standard som tas fram för att ”visa vägen” och fungera som underlag för en (eventuellt) kommande standard.