Skriv ut

40 GWh vardera ska ACC:s battericellsfabriker producera i Frankrike och Tyskland. Även Termoli i Italien får en battericellsfabrik. 

Mercedes-Benz blir dessutom partner i ACC, som sedan tidigare består av Saft (dotterbolag till Totalenergies) och Stellantis.

Tidigare var slutmålen i Douvrin och Kaiserslauten satta till 24 GWh. Produktionen i Douvrin ska starta år 2024 på 8 GWh .

 ACC planerar att producera 120 GWh i Europa år 2030.

Partnern Stellantis har ytterligare en batteripartner – koreanska LG. De annonserade igår i bygget av en fabrik i Windsor i Kanada på 45 GWh – battericeller och -moduler – med första produktion år 2024. Stellantis tänker för sin egen del säkra en total kapacitet på 400 GWH till år 2030.

ACC (Automotive Cells Company) grundades av Saft och Stellantis år 2020.