Skriv ut

EU startar ett treårigt projekt för att öka solcellers verkningsgrad med hjälp av tandemsolceller. Leder projektet gör Uppsala universitet.

Knepet är gammalt: att fånga fotoner i flera parallella skikt specialiserade på olika våglängdsområden. Den kvarstående utmaningen är att bygga sådana solceller, kallade tandemceller, så att de får lång livslängd.

Projektet heter Sita, har fått 5 miljoner euro och tillhör EU:s Horizon-program.

Marika
Edoff

– Målet är att få fram en prototyp med hög verkningsgrad, vi ska visa att tekniken fungerar under verkliga omständigheter, säger Marika Edoff, professor vid Uppsala universitet och EU-projektets ledare.

Projektet har sammanlagt fjorton partners i form av universitet, forskningsinstitut och företag.

Prototypens övre skikt är en CIGS-solcell som tar hand om blått ljus. Det under skiktet är en kiselsolcell som tar hand om det röda ljuset.

Det övre skiktet är tunnfilmsmaterialet CIGS, som Uppsala universitet forskat på i många år, och gjort flera av de grundläggande genombrotten inom. Det senaste som hänt är att CIGS-solcellernas verkningsgrad höjts genom inblandning av silver och svavel.

– Vi tänker att det här är chansen för CIGS-tekniken att bidra till världen. Just eftersom den är industrialiserad och prövad under lång tid, finns ett gott förtroende för tekniken och det är viktigt med tanke på stabilitetskravet. Det här är produkter som ska hålla i minst 25 år.

År 2050 är det globalt solceller som levererar  flest TWh enligt den senaste prognosen från IEA (World Energy Outlook 2021).

Globalt och på sikt kommer solceller att leverera mer energi än såväl vindkraft som vattenkraft och kärnkraft. Detta eftersom solceller är  så kostnadseffektiva.

– Solen kommer att gå om kärnkraften i andel genererad el om bara något år, berättar Marika Edoff.

KÄLLA: Uppsala universitet
FOTO: MIkael Wallerstedt