Skriv ut
Lundaföretaget Mitrion, som utvecklar FPGA-baserade programacceleratorer, har lanserat sin första produkt på marknaden -  en plattform för superdatoracceleration med tillhörande kompilatorer och andra programutvecklingshjälpmedel.
Genom att utnyttja parallella strukturer i FPGA-kretsar går det att snabba upp datorberäkningar rejält. Detta har tidigare krävt att FPGA:erna konstrueras på hårdvarumanér, med VHDL eller Verilog. I Mitrions värld görs det i stället med C-dialekten Mitrion C, vilket enligt företaget är lättare att lära sig och ger betydligt mindre kodmängder.

Mitrion har utvecklat denna teknik i samarbete med såväl beräkningskrävande forskare som med superdatortillverkarna Cray och Silicon Graphics. Nu har utvecklingen gått så långt att den första kommersiella produkten är framme - en plattform med stöd för datorer från de nämnda bolagen samt för Nallatechs PCI-kort.

Den tekniska kärnan är en "virtuell processor", en mjuk kärna till vilken koden i Mitrion C kompileras. Kärnan konfigureras då automatiskt efter behovet, och laddas därefter ner på mål-FPGA:n.

I plattformen ingår kompilator, avlusare, kodsimulator och processorkonfigurator. Utvecklingsprogrammen kan köras på de flesta vanliga operativsystem, inklusive Windows och Linux.

Målgruppen är enligt Mitrion "alla som har behov av superdatorberäkningar". Exempelvis kan de finnas inom genforskning, medicin, olje- och gasbolag eller flygindustrin.