Skriv ut
Nu finns provexemplar av processorn Tachra. Konstruktör är iranska Parsé Semiconductor.
Det berättar den iranska nyhetsbyrån Fars News Agency .

TSMC tillverkar Tachra i 180 nm. Den är avsedd för bland annat kommunikation, industristyrning och robotar. Dhrystoneprestanda är 1400. För den intresserade finns också en utvecklingssats.

Kärnan i processorn är en 32-bitars Sparc vid namn Aristo. Parsé ska använda den i kommande systemkretskonstruktioner.

Parsé bildades 2003 och har sitt huvudkontor i Teheran. Företaget erbjuder konstruktionstjänster för bland annat högfrekvenskort och systemkretar i asicar och FPGA:er. En enklare kärna, Tiny, är indesignad i ett GPS-satellitsystem.

Företaget får stöd av Iranska industridepartementet.

Sparcarkitekturen konstruerades av Sun 1985. Det finns idag implementationer av Sparc som är öppen källkod. En av dem filmar just nu Venus . Den heter Leon och är konstruerad av svenska företaget Gaisler Research.
Kategori: Produkt