Skriv ut
På Electronica var det Europapremiär för Spansions flashminne som lagrar fyra bitar per cell. Det nya minnet slår upp dörrarna till ett helt nytt marknadssegment, hävdar företaget.
ELECTRONICA
–    Det här minnet suddar ut gränserna mellan NOR och NAND-flash, säger Florian Bauch, Spansions europeiske säljchef.

Det han syftar på är att minnesarkitekturen, döpt till MirrorBit Quad, fungerar bra i både typiska NOR- och NAND-tillämpningar. Konstruktionen är en NOR-arkitektur som ger snabb läshastighet och säker lagring, vilket är två starka krav vid lagring av kod. Samtidigt har minnet numera en lagringskapacitet jämförbar med NAND-minnets.

–    Vår fyrabitarsarkitektur kommer att öppna upp för helt nya tillämpningar. Nu rör vi oss mot masslagring i konsumentelektronik, säger Florian Bauch och visar upp en 5 Mpixel-kamera som han snabbt knäpper av.
 
–    Titta här, säger han och visar ett nytaget foto där snarare motivet än bildkvaliteten är diskutabel.

MirrorBit Quad bygger på företagets MirrorBit-arkitektur som lagrar två bitar per cell. De två bitarna lagras på olika ställen i minnescellen och inte som separata spänningsnivåer.

Nu när Spansion gått över till att lagra fyra bitar per cell har företaget dock introducerat samma spänningsnivåtänkande som konkurrenterna använder i sina flash som lagrar två bitar. Det betyder att de två bitarna i Spansions cell delas upp i fyra spänningsnivåer oberoende av varandra.

–    Det gör att vi får ett mycket robust minne. Att dela upp minnet i fyra bitar enbart genom att ha olika spänningsnivåer är mycket komplicerat, säger Florian Bauch.

Spansion har stora förväntningar på framtiden. Inte minst på Microsofts nya operativsystem Vista, som kommer att betyda mycket för flashminnestillverkarna. Dessa jagar alla nu godkännandestämpel från Microsoft.

–    Vista kommer att ge flash en boom. Operativsystemet behöver både hårddisk och flash för att fungera bra och nu vill alla flashtillverkare ha ”Blessing of Microsoft”, säger Florian Bauch.
 
Idag finns Spansions MirrorBit Quad i provexemplar.

–    Vi börjar volymproducera tidigt nästa år i 90 nm. De första kretsarna får vissa begränsningar i hastighet och antal skrivningar som kan göras, men senare under året kommer minnen med förbättrade funktioner, säger Florian Bauch.

Spansions plan är att tillverka 512 Mbit, 1 Gbit och 2 Gbit MirrorBit Quad i 90 nm. Därefter ska man övergå till att tillverka minnen om 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit och 16 Gbit i 65 nm.