Skriv ut
Japanska TDK har utvecklat en krets som skyddar mobiltelefonen mot både elektrostatiska urladdningar och elektromagnetisk strålning. Det är världens första krets som skyddar mot båda störningsformer, hävdar företaget.
TDK lanserar tre kompakta avstörningskomponenter, där MEA2010LV är världens första att integrera såväl EMI-filterarrayer som ESD-skydd.

Kretsen skyddar mobilen mot felfunktioner orsakade av elektrostatiska urladdningar från människokroppen, men förhindrar även störningar i LCD-ledningar. TDK har dessutom utvecklat ett nytt material som ger bättre dämpningsegenskaper vid högre frekvenser. Resultatet är en bättre EMI-dämpning över ett bredare frekvensområde än vad som tidigare var möjligt att åstadkomma.

Tv-mottagare för mobila terminaler – speciellt mobiltelefoner – måste kunna hantera frekvensband för kommunikation i frekvensbandet 800 MHz till 2 GHz och tv-sändningar mellan 470 MHz och 770 MHz. Det har gjort att störningsundertryckning har blivit ett viktigt problem, menar TDK. Som ett svar på den ökande förekomsten av digitala tv-sändningar för mobila terminaler har TDK kommit med avstörningskomponenterna i MEA1608PE och MEA2010PT. Båda är speciellt avsedda för bärbara terminaler som tar emot digitala tv-sändningar.

Alla tre nysläpp är tänkta att användas i bärbara produkter, främst mobiltelefoner. Därför är det också viktigt att de är små och väger lite. MEA1608PE tar exempelvis enbart 1,6 mm x 0,8 mm x 0,5 mm av kretskortet.