Skriv ut
Stoppa in ett antal DSP-kort i samma låda och vips får du ett instrument som kan användas för att testa mottagare i Mimosystem. Förutom att det blir billigare än att använda separata signalgeneratorer blir det också enklare att kalibrera och modifiera kanalmodellen.
Wlan, Wimax och LTE. Det är tre radiostandarder som alla drar nytta av det som tidigare var ett problem, nämligen att signalen normalt går flera vägar mellan sändarantenn och mottagarantenn. I mottagarantennen summeras den sedan vektoriellt och varierar därmed i amplitud. Med Mimo använder man flera antenner på både sändar- och mottagarsidan för att utnyttja variationerna i signalens fas och amplitud till att öka kapaciteten.

– För att simulera Mimo krävs därför en flerkanalig signalgenerator, säger Andy Botka som är ansvarig för signalkällor på Agilent.

Ett system med två sändarantenner och två mottagarantenner kräver sålunda fyra signalgeneratorer. I Agilents nya Mimosimulator PXB Mimo har signalgeneratorerna packats in i samma låda. I praktiken används kraftfulla DSP-kort för att simulera kanalerna och instrumentet har plats för 12 DSP-kort.

Sex kort räcker till ett system med två sändarantenner och två mottagarantenner. Två av korten används för att generera signalerna och fyra för att simulera de fyra signalvägarna mellan antennerna.

– Det gör det mycket snabbare och enklare att ändra en konfiguration. Det behöver faktiskt inte ta mer än några sekunder.

Fullt bestyckat kan instrumentet simulera system upp till 2x4 eller 4x2.

Kanalbandbredden är på 120 MHz och man kan bland annat variera kanalmodell, antennmönster och korrelationsmatris för att se hur mottagaren uppför sig.
Kategori: Produkt