Skriv ut
Nordamerikanska Klocworks verktyg ska hjälpa Eneas kunder certifiera sin program. Företagen annonserar ett samarbete.
Klocwork Insight gör statisk kodanalys av programvara författad i C, C++, C# och Java. Analysen ersätter en del av den manuella analys som är nödvändig för den som vill leverera system som är pålitlighetscertifierade enligt standarden DO-178B, vilken är ett krav för många flygindustritillämpningar.

Svenska mjukvaruleverantören Enea har haft säkerhetskritiska tillämpningar inom flyg och militär sedan 1968.

Utöver att Klocworks verktyg Insight hjälper dig kryssa för ett antal punkter i 178B-formuläret som gäller verifiering och underhåll av mjukvara, har Klocwork en handbok som hjälper dig igenom hela 178B-processen.
Kategori: Produkt