Skriv ut
PolymapperPolycore släpper ett grafiskt verktyg som låter dig distribuera din programvara på en multikärna.
Prova dig fram vilka konfigureringar av multikärnan som fungerar bäst för din programvara. Genom att promenera igenom en konfigureringshjälp, bolla med symboler och klicka upp menyer i ett grafiskt gränssntt.

Poly-mapper distribuerar din programvara på multikärnor och konstruerar en optimerad kommunikationstopologi mellan dem. Du kan snabbt prova olika konfigureringar för att se vilken som fungerar bäst.

Utdata är c-kodsfiler för var och en av kärnorna.

För att det hela ska fungera måste din programvara använda standardprogramgränssnittet MCAPI för kommunikationen mellan programtrådarna.
Kategori: Produkt