Skriv ut
Mentor Graphics Hypervisor
Olika program körs i Linux, Autosar, realtid och au-naturel bare-metal samtidigt på en och samma processor – sådana system kan du bygga med en ny hypervisor från Mentor Graphics. Företaget trycker i lanseringen hårt på möjligheten att konsolidera processorer i fordon.
Mentor Graphics HypervisorIVI, telematik, avancerad förarassistans och instrumentkluster – det är några av användningsområdena för hypervisorn. Mentor Graphics säger att hypervisorn generellt kan användas i alla typer av ”intelligenta uppkopplade apparater”, till vilka alltså även fordon räknas.

Hypervisorn är av typ 1, vilket betyder att det är hypervisorn som har den ultimata kontrollen över processorn – den är inte ett program som körs i ett annat operativsystem. De olika system som körs under hypervisorn hålls isolerade – de kan inte röra varandras minnesutrymmen, gränssnitt eller andra resurser, som kryptoblock. Däremot stöds flera mekanismer för dem att uttryckligen kommunicera med varandra.

Hypervisorn kan köras på Arm Cortex A-multiprocessorer. Den stöder Mentors Yoctokompatibla Linux och Mentors Geniviplattform Automotive Technology Platform. Stöd är under utveckling för Android, Mentor Volcano Autosar och Nucleus rtos. Den stöder både asymmetrisk och symmetrisk multprocessning (AMP och SMP).

Texas Instruments får några ord i Mentors pressrelease och slår ett slag för sin Jacinto – en IVI-systemkrets med grafikkärna, Cortex A15-dubbelkärna och Cortex M4-fyrkärna.

Produkten levereras i december.
Kategori: Produkt