Skriv ut

Bärbar mätare för elkvalitet

Korta spänningsfall, överslängar, strömrusning, flicker och övertoner är några saker som kan skapa problem för elektriska utrustningar. CW500 är ett litet handhållet instrument från Yokogawa som kan användas för att hitta den här typen av fel i fält.
Det fyrkanaliga instrumentet har strömtänger och spänningsprober för simultan övervakning och loggning av tre faser plus nollan.

Mätningarna görs enligt IEC 6100-4-30 klass S och omfattar bland annat momentan och genomsnittlig liksom max- och minvärden för spänning, ström, effekt, effektfaktor och fasvinkel liksom beräknad kapacitans.

Alla mätvärden visas på skärmen i form av listor, vågformer eller trenddiagram. Beräknade värden som aktiv, reaktiv och skenbar effekt kan visas som förbrukade eller genererade. Effektförbrukningen kan visas i relation till den förväntade förbrukningen.

Anomalier som spänningsfall, transienter, avbrott och strömrusning loggas och tidsstämplas. Permanenta eller långvariga problem som övertoner, flicker och obalans mellan faserna spelas också in och kan visas tillsammans med vågformen.

CW500 klarar växelspänningar från 6 till 1000 V och likspänningar från 100 mV till 10 V. Strömområdet är från 2 A (för läckströmmar) till 3000A.

Instrumentet är 175×120×68 mm och väger 900 g med batterier.
Kategori: Produkt