Skriv ut

I takt med att det säljs allt fler el- och hybridbilar ökar antalet laddstolpar. Brittiska Seaward har ett testverktyg som ger svar på frågan om en laddstolpe fungerar korrekt och om den är säker att använda.

– Den började säljas i England under 2016 och nu har en del svenska företag börjat fråga efter den här typen av instrument, säger Rickard Elf på distributören Proxitron till Elektroniktidningen.

EV100 är ett handhållet och batteridrivet instrument avsett för test av laddstolpar som är anslutna till elnätet. Förutom att förvissa sig om att stolpen fungerar korrekt enligt standarden IEC 61851 vad gäller exempelvis de anslutna faserna och jordningen kan instrumentet emulera olika typer av laddkablar för att se hur stolpen reagerar.

Det går också att simulera olika fel i fordonet och att testa responsen från stolpen vad gäller exempelvis frånkopplingstid, amplitud, frekvens och duty-cycle på den pulsbreddsmodulerade signalen.

Resultaten visas på den inbyggda skärmen men kan också läsas ut med hjälp av närfältskommunikation till en Androidenhet för vidare analys eller för lagring.

Kategori: Produkt