Skriv ut

Den som vill röntga sitt kretskort med en upplösning på 0,95 µm har hittills behövt byta filamentet med jämna mellanrum. Nu lanserar Nordson Dage en maskin som kan köras kontinuerligt.

Den nya maskinen Quadra 3 har ett nyutvecklat och slutet röntgenrör vilket gör att den inte behöver lika mycket service. Dagens maskiner kräver att filamentet i röntgenkällan byts med jämna intervall, ibland så ofta som var hundrade timme.

Röntgenavsyning kan bland annat användas för att kontrollera lödningarna på komponenter som BGA:er, QFN:er och IGBT:er men också kvaliteten i pläterade hål. Röntgensystem används också för att upptäcka gasinneslutningar i lödningarna och sprickor i lödfogarna. De kan också upptäcka vissa typer av förfalskningar.

Kategori: Produkt