Skriv ut

För drygt ett år sedan invigdes MobilityXlab på Lindholmen Science Park. Syftet är att storbolag som Ericsson och Volvo ska samverka med utvalda uppstartsföretag. Nu har elva nya tillväxtföretag med AI i portföljen bjudits in att under våren jobba med de stora.

MobilityXlab är en samarbetsplattform där stora och små jobbar tillsammans i labbet för att utveckla och demonstrera säkrare och effektivare transporter. De etablerade företagen som ingår är Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group, Zenuity och Cevt. Likaså ingår Lindholmen Science Park. Initiativet stöds av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Inför arbetet kommande vår har fokus legat på att hitta tillväxtbolag som utvecklar lösningar inom mobilitet och connectivitet med hjälp av AI-plattformar. Lösningarna kan exempelvis bidra till förarstöd, smarta infrastrukturer, självkörande fordon, trafikplanering, nya affärsmodeller för mobilitet eller mobilitetslösningar för delningsekonomin.

Efter en noggrann urvalsprocess har MobilityXlab valt elva företag, varav tre är från Silicon Valley.

MobilityXlab beskriver företagen enligt nedan: