Skriv ut
Gett Fuel Cells i Stockholm tror sig kunna leverera bränsleceller för 200 dollar per kW — en halvering av det mål branschen sätter upp idag.
Gett Fuel Cells
Startår: 2004
Ort: Stockholm
Antal sysselsatta: 7
Kapital: Privata finansiärer, Vinnova, Energimyndigheten
Status: Tar fram prototyp
Bränsleceller matas med ungeför samma sorts bränslen som används i explosionsmotorer, men ger en betydligt högre verkningsgrad, 60 procent mot 35–45 procent.

Getts bränselceller ska dimensioneras för uteffekter mellan en och fem kW. De kan exempelvis användas för att ersätta förbränningsmotorer med elmotorer eller att ta bort det tunga batteriet från befintliga elmotorsystem, som truckar.

Arbetstemperaturen ligger på minst 300 grader vilket låter mycket men i själva verket är lite i jämförelse med konkurrensen och är grunden för teknikens konkurrenskraft. Gett har hittat en nanokomposit av ceriumoxid med acceptabel ledningsförmåga vid låg arbetstemperatur.Det betyder i sin tur att priset bli lågt.

– Industrin har satt ett mål på 400 dollar per kW. Ingen kommer i närheten idag. Men vi tror vi kan komma ner till 200 dollar, säger vd Richard Ljungberg.

Uppfinnaren bakom tekniken heter Bin Zhu, från Kina, numera svensk, och bedriver utvecklingsarbetet på KTH.

Konkurrerande företag som försöker bygga ceriumbaserade bränsleceller finns bland annat i England.

Företaget hoppas kunna ta fram en kommersiell produkt inom 2–3 år.
Kategori: REPORTAGE