Skriv ut
AD-omvandlare är en växande marknad som dagens analogföretag vill åt. National Semiconductors taktik är ett webbaserat konstruktions- och simuleringsverktyg som hjälper till att matcha omvandlare och ingångsfilter.
 -         Med det nya verktyget kan en konstruktör välja komponenter, konstruera och utvärdera konstruktionen online, säger Antonio Visconti, ansvarig för AD-omvandlare på National Semiconductor.
Verktyget, Signal Path Designer, är ytterligare ett byggblock i företagets webbaserade konstruktions- och simuleringsmiljö Webench som tidigare främst använts för filter, förstärkare och spänningsmatning.

Att optimera signalvägen är en välkänd konstform för en analogkonstruktör och många faktorer avgör systemets slutgiltiga kvalitet. Konstruktören väljer bland annat upplösning, samlingshastighet och filtreringsmetod men brus, impedans, signalnivå och effektförbrukning är också avgörande för slutresultatet.

-         Konstruktionens kvalitet beror av konstruktörens skicklighet och de ingående kretsarnas prestanda, säger Antonio Visconti.

Tanken är att det nya verktyget genom ett stegvis förfarande ska hjälpa till i arbetet att ta fram en optimal lösning.

Genom att verktyget ligger online är det alltid uppdaterat. Samtidigt kan konstruktören enkelt dela sin konstruktion med andra genom att tillåta access via en säker länk. Det gör att flera i ett företag kan jobba med samma konstruktion fast på olika håll. Stöter teamet på problem går det även att dela konstruktionen med National för att få hjälp.

I dag hanterar verktyget en stor mängd operationsförstärkare samt Nationals AD-omvandlarfamilj som lanserades i våras. Just nu handlar det om 36 omvandlare med 8, 10 och 12 bitars upplösning samt en högsta samplingshastighet på 1 MSa/s (se Elektroniktidningen nr 6 sid 20).

Blickar man framåt visar det sig att National har mycket intressanta planer för Webench som helhet. Målet är att en dag knyta samma alla ingående block så att en hel konstruktion kan realiseras med samma verktyg.

Redan under nästa år tas ett rejält kliv framåt. I januari ska AD-omvandlare som samplar med 100 MSa/s adderas tillsammans med skarpare filter och FFT-analys. Ett halvår senare – i juni – ska hastigheten skruvas upp ytterligare.

-         Då kommer verktyget att inkludera runt 150 AD-omvandlare däribland våra riktigt snabba kretsar som samplar med 1,5 GSa/s.

Det ställer i sin tur nya krav på konstruktionsverktyget.

-         När samplingshastigheten når upp i GSa/s behöver konstruktören även hjälp med kretskortslayouten, säger Antonio Visconti.

Webench-verktygen har hittills främst använts för konstruktion av förstärkare och spänningsmatning. Idag har verktygen över 100 000 registrerade användare. Runt 8 000 ingenjörer per månaden jobbar aktivt med dem och tillsammans representerar de 20 000 nya konstruktioner.
 
 Stegvis konstruktion online

Att matcha AD-omvandlare med ingångsfilter är en rättfram procedur i konstruktions- och simuleringsverktyget Signal Path Desiger.

Det går till så att konstruktören matar in givna parametrar för AD-omvandlaren varvid programmet ger förslag på kretsar som passar. Konstruktören väljer omvandlare, anger parametrar för antivikningsfilter samt vilka filterkonfigurationer han eller hon vill utvärdera.

När filterkonfiguration valts ger programmet förslag på vilka förstärkare som kan användas samt hur konstruktionen ska realiseras med ingående passiva och aktiva komponenter.

Alternativt kan konstruktören vända på arbetsgången. Alltså börja med att en filterkonfiguration eller överföringsfunktion för att hitta de halvledare som passar bäst.

Nästa steg i processen är att simulera och utvärdera konstruktionen. Eventuell beställning av kretsar – enbart halvledare eller både halvledare och passivt – görs direkt från National Semiconductor.

Se www.webench.national.com/signalpathdemo för en demonstration av verktyget.