JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Halmstads inbyggda professorer

Högskolan i Halmstad är världsberömd för sin forskningssatsning på inbyggda system. Till forskningscentrumet Ceres – Centre for research on embedded systems – söker sig forskare från hela världen och nu har man fått in fyra nya intressanta professorsnamn.
– Vi nådde en kritisk massa för ett par år sedan. Nu kan vi gå vidare och bredda oss, säger Ceres-chefen Bertil Svensson, till vänster på stora bilden.

Det är Bertil Svensson som ska ha äran för att Högskolan i Halmstad har fått den internationellt erkända forskningsprofilen inom inbäddade system som den har.

Det var han som startade forskningen inom området för 25 år sedan och det är han som gett institutionen den tydliga profil som Ceres har mot konstruktion och programmering av mångkärniga processorer, trådlös kommunikation mellan inbyggda system  - och att man kan förvandla forskningsresultat till kommersiella företag.

Bertil Svensson och Ceres kan brösta sig med att ha mer än tio lyckade avknoppningar inom data- och elektronikområdet sedan slutet av 1980-talet.

– Det sitter i väggarna hos oss att man inte bara ska söka ett jobb efter utbildningen utan skapa ett jobb av utbildningen, säger Bertil Svensson.

Mest känt av högskolans avknoppningar är Halmstadsföretaget HMS Industrial Networks, som startades 1988 och i dag är ett internationellt ledande företag med över 300 anställda.

HMS gör nätverkskort för industriell automation och har bland annat ABB, Atlas Copco, General Electric och Hitachi som kunder.

Andra tidiga avknoppningar är konsultföretaget Innovation Team som köpts upp av det stora finländska konsultföretaget Etteplan, Comfort Audio som har lyckats väl med sina trådlösa hörhjälpmedel, Phoniro Systems med nyckelfria lås för hemtjänsten och Free2move som i sin tur knoppat av nya trådlösa teknikföretag.

Dessutom brukar Högskolan i Halmstad vinna studentpriset i tävlingen Embedded Award år efter år. Och ofta dominerar man hela listan över de nominerade tävlingsbidragen.

Häromåret tog Halmstad hem både studentpriset och företagspriset i Embedded Award.

Comfort Audio vann med sin digitala minimottagare för hörapparater, en liten pryl som bara väger ett gram och som ger ett rent och klart ljud.

Studentpriset togs samma år hem av fyra studenter som utvecklat ett system där fordon kommunicerar med varandra för att anpassa acceleration och fart till trafiken och bilda fordonskolonner.

Det systemet tog Halmstadsstudenterna med sig till en europeisk tävling på en motorväg i Holland och kom tvåa före både Chalmers och KTH – slagna på mållinjen av ett tyskt lag med doktorander.

– Den svenska paradoxen, att det inte blir någon verkstad av all forskning, är bara en myt. Vi är effektiva här i Sverige. Men vi låter myten leva för den kanske kan hjälpa oss att få riskkapital för våra avknoppningar, säger Bertil Svensson.

I dag har Ceres sex heltidsprofessorer och cirka 35 forskare med fokus på inbäddade system och trådlös kommunikation inom transportsektorn, automation och hälsovård.

Högskolan annonserar just nu efter ytterligare en professor - i elektronik med inriktning mot höghastighetselektronik – för att stärka forskningen inom området och som en del i en satsning på att skapa ett nytt elektronikcentrum i Halmstad.

En av forskarna inom inbyggd elektronik är Emil Nilsson.

Han är i slutskedet med sin doktorsavhandling och har just publicerat en artikel med titeln ”Ultra Low Power Wake-Up Radio Using Envelope Detector and Transmission Line Voltage Transformer”.

– Om man googlar den så kommer man till Christer Svenssons och min radio i databasen IEEExplor. Där finns artikeln om projektet att ladda ned gratis, säger Emil Nilsson när Elektroniktidningen besöker honom i det välutrustade testlabbet Ceres e-lab, som Sparbanksstiftelsen Kronan sponsrat.

Avhandlingen handlar om hur man kan applicera mikrovågsteknik för korthållskommunikation och för sensorsystem - eller för att använda det senaste modeordet Internet of Things.

Han designar en lågeffekts radiokrets som  hela tiden är vaken och sniffar efter anrop i omgivningen och ”väcker” de prylar som behöver vakna.

– Mikrovågsteknik och trådlös teknik är avgörande för att realisera visionen om Internet of Things. Det kommer att krävas nya sätt att bygga komponenter och att integrera dem.  Effektförbrukningen blir viktigare och viktigare. Ingen vill byta batterier på inbyggda sensorer överallt omkring oss eller kanske inuti oss, säger Emil Nilsson.

HÄR ÄR DE NYA PROFESSORERNA
• Magnus Jonsson, realtidsdatorsystem
• Tony Larsson, inbyggda system
• Mohammad Mousavi, datorsystemteknik
• Tomas Nordström, datorteknik
• Bertil Svensson, datorsystemteknik
• Walid Taha, datalogi
• Robert ”Corky” Cartwright (gästprofessor), datalogi
• Dan Hammerstrom (gästprofessor), datorarkitektur
• Alexey Vinel (gästprofessor), datakommunikation
Mohammad Mousavi, tidigare associate professor vid TU Eindhoven i Nederländerna, är ny professor i datorsystemteknik, samma ämne som Ceres grundare och ledare Bertil Svensson är professor i. Bertil Svensson har nyss fyllt 65 år och är angelägen om att nya krafter tar vid.

Mohammad Mousavi kommer att utveckla forskningen i modellbaserad testning och verifiering av inbyggda system.

– Vi har stora möjligheter att fördubbla antalet embedded-forskare på Ceres. Ju mer komplexa de inbyggda systemen blir desto högre krav ställs på att kunna testa i tidiga skeden. Där ligger den stora utmaningen för forskarna nu, säger Mohammad Mousavi till Elektroniktidningen.

Han har redan varit i kontakt med flera industriföretag, bland annat Volvo, för medfinansiering av nya forskningsprojekt inom avancerade sensorsystem och trådlös kommunikation inom framför allt trafik och transport.

Ny ordinarie professorer är också Thomas Nordström, tidigare forskare vid FTW i Wien och docent på högskolan i Halmstad. Nu har han titeln professor i datorteknik och har sitt forskningsfokus på energieffektiva dator- och kommunikationssystem.

En av de nya gästprofessorerna är Robert Corky Cartwright från Rice University i Texas. Han ett av de mest kända internationella namnen inom datorspråk. I Halmstad ska han nu särskilt inrikta sig på inbäddade system.

Den andra gästprofessorn är Alexey Vinel från universitetet i Tammerfors. Han ska stärka forskningen inom realtidskommunikation, särskilt för trafiktillämpningar.

Fakta om Ceres:
Ceres står för "Centre for Research on Embedded Systems" vilket på svenska blir centrum för forskning om inbyggda system.

Forskningsinriktningen är samverkande inbyggda system med fokus på trafik- och transportsystem, hälsoteknik samt sensor- och kommunikationssystem.

De delområden som man forskar i är:
 • Datorarkitektur och språk
 • Modellering och simulering av cyberfysiska system
 • Realtidskommunikation och trådlös kommunikation
 • Distribuerade system
Ceres har ett drygt 40-tal anställda. Här ingår sex professorer, tre gästprofessorer, ytterligare tolv disputerade forskare, tolv doktorander samt andra lärare och forskningsingenjörer.
 
Ceres är en del av IDE-sektionen – informationsvetenskap, data- och elektroteknik – som har drygt 100 medarbetare.  IDE-sektionen är en internationell miljö med ett 20-tal olika nationaliteter.

Ceres forskning genomförs till stor del i samarbete med industrin. Exempel på samarbetspartner:
 • AB Volvo (Volvo Group Advanced Technology & Research)
 • Adapteva
 • AES Advanced Electronic Systems
 • Free2move
 • HMS Industrial Networks
 • Mentorgraphics
 • NIBE
 • Phoniro Systems
 • Realtime Embedded
 • Qamcom
 • Saab
 • STMicroelectronics
 • SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
 • Volvo Car Corporation.
Forskningen omsatte förra året 17 miljoner kronor, företagens insats oräknad.

Finansiärer är ELLIIT, den nationell strategisk satsning på högskolekluster där Högskolan i Halmstad samverkar med Linköping, Lund och Blekinge, EU/Artemis, KK-stiftelsen, National Science Foundation, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, med flera.
 
Ceres startar nu också en företagsforskarskola med åtta doktorander från industrin. Temat är inbyggda och intelligenta system och innovation.
 
Forskningsledare är professor Bertil Svensson. Han disputerade i digital- och datorteknik vid Lunds tekniska högskola 1983, började som lektor och prorektor i Halmstad samma år. Sedan tog han vägen över Chalmers i Göteborg som professor i datorsystemteknik 1991-1999 innan han lockades tillbaka till Halmstad för att bygga upp IDE-sektionen och Ceres.

Efter den första avknoppningen från Högskolan i Halmstad med HMS Industrial Networt 1988 har ytterligare ett dussintal företag tagit klivet ut från utbildningen och forskningen till näringslivet.

1980- och 1990-talet:
 • HMS Industrial Networks
 • Innovation Team (nu en del av Etteplan)
 • Comfort Audio
00-talet:
 • Free2move
 • Lansen Technology (nu en del av andra konstellationer)
 • Phoniro Systems
 • AES – Advanced Electronic Systems
 • Redsense Medical
 • Sondero Technologies

Nyligen:
 • J & D Assisting Systems
 • Force Fiction
 • Sensor Communications
 • Swedish Adrenaline

FOTNOT, BILDER:
 • Stora bilden högst upp är tagen av Lars Anders Karlberg, Elektroniktidningen.
 • De små bilderna samt bilden på pristagarna i Embedded Award 2011 är tagna av Roland Thörner, Ceres/Högskolan Halmstad.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus