JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF
Den ökade andelen förnybar energi i svenska elnätet i kombination med allt större elutbyte med övriga Europa har lett till kraftiga prissvängningar för el under dygnets timmar. Det går att spara tusenlappar med en smart strategi. Ändå är det ytterst få svenskar som drar nytta av timtaxans fördelar.
– Med ett elavtal med timtaxa så betalar du för elen när du förbrukar den och kan alltså sänka din elkostnad genom att flytta förbrukning till de tider på dygnet då priset är som lägst, vilket oftast är nattetid, förklarar Nils-Gunnar From, vd på elhandelsbolaget Storuman Energi.

Fakta: Sedan oktober 2012 har alla rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar för att var och en av oss kan styra sin elförbrukning till tider på dygnet och året då priset är som lägst. Det är i praktiken vad stora industriföretag gjort sedan avregleringen av elmarknaden på 1990-talet.
Vanligen är elen billigast mitt i natten och dyrast när alla kommer hem runt fem på dagen. Ibland är skillnaden mycket stor – i slutet av oktober förra året låg exempelvis nattpriset på elbörsen Nord Pool på en tiondel av dagpriset under tre dagar i rad. Stundtals var det till och med nere under 1 öre per kilowattimme, vilket är rekordlågt för Sverige.

Det är den ökande andelen vindkraft som främst anses ligga bakom de kraftiga prissvängningarna  – som i framtiden väntas bli ännu större när än mer förnybar energi introduceras i nätet.

Den senaste tidens vindkraftsutbyggnaden i Sverige innebär att kraftslaget står för 11,5 terrawattimmar på årsbasis. Det motsvarar 7,6 procent av landets totala elproduktion, enligt den senaste statistiken från Svensk Energi.

Trots detta är det få svenskar som drar nytta av timtaxa och köper el billigt på nätter och helger. Hos Storuman energi, som aktivt marknadsför avtalen, är det drygt fem procent av kunderna som anammat timtaxa. I hela Sverige är det några promille.

Storuman Energi pekar på tre faktorer som gör att introduktionen går långsamt:
• Konsumenten tror att det är krångligt
• Reformen lönar främst villaägare med elvärme. Lägenhetsinnehavare gagnas knappt.
• Elbolagens ointresse av att teckna avtal om timtaxa

Här kan du se hur elpriset svängde den 28:e oktober i fjol:

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)