JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Elektroniktidningen
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF
Stiftelsen för Strategisk Forskning vill ha en utbyggd forskningsinfrastruktur i Sverige. Därför sjösätter nu stiftelsen programmet Research Infrastructure Fellows och delar samtidigt ut 15 miljoner kronor under 5 år till 15 nyckelpersoner som ska utveckla verksamheten.
– Genom vår nya bidragsform skapas attraktiva karriärvägar för experter, labchefer och forskningsingenjörer som driver och utvecklar avancerade instrument, mätmetoder eller storskaliga beräkningar, förklarar Lars Hultman, SSF:s vd.

Tanken är att det nya programmet Research Infrastructure Fellows, RFI, ska hjälpa till att stärka svensk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

– Syftet är också att öka användningsgraden av respektive infrastruktur och göra den tillgänglig för flera, inklusive industrin. Vi är också glada att lärosätena är med och prioriterar satsningarna i samspel med flera finansiärer, säger Lars Hultman.

De 15 personer som hittills fått bidrag från SSF för att driva sin forskningsinfrastruktur och utveckla sin verksamhet är:

   

Marcus Agåker, UU

Veritas strålröret vid Max IV

 

Farid Akhtar, LTU

Termomekanisk och tribologi infrastruktur

 

Per Andren, UU

Infrastruktur för avbildande masspektrometri

 

Hans Blom, KTH

Nationell infrastruktur för superupplösande mikroskopi

 

Pontus Blomberg, KI

Vecura – en infrastruktur för klinisk regenerativ medicin

 

Vanya Darakchieva, Liu

Centrum för terahertz materialanalys

 

Marcela Dávila López, GU

Tillämpning av bioinformatiska metoder i medicinsk forskning

 

Julia Fernandez-Rodriguez, GU

Forskningsinfrastruktur för avancerad cellulär mikroskopi

 

Erwin Laure, KTH

SECI (Swedish Exascale Computing Initiative)

 

Janne Lehtiö, KI

Infrastruktur för innovativ proteomanalys

 

Sten Linnarsson, KI

Analys av enskilda celler

 

Ivan Maximov, LU

Utveckling av Nanoimprint infrastruktur i Lund Nano Lab

 

Nils Nordell, KTH

Strategisk utveckling av Electrumlaboratoriet - CMPLab

 

Per Persson, Liu

ARC- atomupplöst mikroskopi-kluster

 

Daniel Primetzhofer, UU

Svenskt centrum för jonstrålebaserad materialanalys

 
   
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus