JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Technical Papers

En färsk ISO-standard och ett certifierat RTOS hjälper dig hindra angripare från att komma åt bilens säkerhetskritiska system.

AI-modeller kan vara imponerande i experimentsituationer, men för praktiska tillämpningar krävs ytterligare några processteg som inte syns i labbet: indata och utdata från modellen kan inte användas som de är.

Större företag som vill dra nytta av maskininlärning behöver idag anställa en expert på data science (analys av big data) om de vill samla in stora datamängder.

I takt med att världen blir allt mer uppkopplad via Internet of Things (IoT) och annan kommunikationsteknik har normen blivit att använda billiga och kompakta integrerade MCU/rf-moduler på 32 bitar och med flera sensoringångar.

Redan innan Coronapandemin lämnade vi spår efter oss när vi rörde oss ute i verkligheten, på allt vi rörde vid. Fingeravtryck har alltid gått att hitta överallt på allt från trappräcken och dörrhandtag till tryckknapparna på kaffemaskinen. Det var inget de flesta av oss förut ens lade märke till och än mindre reflekterade över.

Teknik för att kartlägga omgivningen i tre dimensioner används för tillämpningar inom allt fler områden – från smartphones till fordon och industri.
En av lösningarna är att använda ToF (Time of Flight) baserad på lidarsensorer.

UV-ljus spelar en nyckelroll för att desinficera och sterilisera ytor. Utbrottet av Covid-19 har gjort det än mer efterfrågat samtidigt som lysdioder med UVC-ljus öppnar för nya möjligheter.

Den snabbt växande datatrafiken leder till att näten förbrukar allt mer energi och därmed bidrar till koldioxidutsläppen. För att motverka detta använder operatörerna gärna förnybara energikällor liksom energilagring.

Med 5G kan den fullständiga potentialen i sakernas internet förverkligas genom uppkoppling av maskiner, föremål, enheter och människor.

Mängden data som behöver flyttas mellan olika enheter växer exponentiellt. Det handlar om information från sensorer och ställdon samt information till användarna vilket gör att traditionella kopparledningar inte längre är ett alternativ.

Går det att mäta sitt blodtryck med medicinsk noggrannhet utan att sätta en manschett runt armen?

 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus