JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Plötsligt avbryts Spotify i bilstereon och du varnas för en annalkande ambulans. Det här kan du som bilist få uppleva i Stockholm under första kvartalet i år när några KTH-studenter testar en prisvinnande teknik skarpt för första gången.

HÄR GÖR RDS-VARNING SKILLNAD
Vid korsningar kan tekniken användas så att den korsande trafiken i god tid uppmärksammas på utryckande fordon för att på så sätt undvika att olyckor inträffar.
Vid stora infartsvägar under rusningstrafik kan Evam System göra så att utryckande fordon lättare tar sig igenom trafiken för att snabbare nå sin destination. Detta genom bilisterna tidigt varnas och på så sätt väjer och skapar en ”ränna” med fri väg för uttryckningsfordonet.
Vid trafikolycka vid motorväg kan bilister i samma körfält som incidenten varnas om olyckan längre fram.
Vid trafikolycka på landsväg kan bilister förvarnas innan de når fram till en olycksplats som kan vara skymd bakom en kurva eller liknande.

Du känner igen företaget H&E Solutions som vinnaren av årets inbyggnadspris i studentklassen på konferensen Embedded conference scandinavia.

EVAM System, som tekniken kallas, varnar bilister via bilradioprotokollet RDS (Radio Data System) och bryter ljudet vare sig det kommer från radio, cd eller Spotify via aux eller bluetooth.

Genom att RDS-sändningen sker direkt från utryckningsfordonet kan varningen ges en lokal räckvidd som dessutom är anpassad till trafiksituation och hastighetsgränser.

Det enda kravet är att bilstereon är påslagen, vilket den är i två av tre bilar. 

I och med detta kan flockbeteendet i trafiken nyttjas. Om två av tre personer byter fil varnas den tredje föraren. Dennes uppmärksamhet skärps och vederbörande byter därefter också fil.

Mikael Erneberg

– Idag är det inte ovanligt att förare bara har några sekunder på att sig att reagera och väja för uttryckningsfordon. Den optimala tiden är minst 10 till 15 sekunders förvarning, berättar Mikael Erneberg, H & E Solutions.

Systemet har tre effekter: det förbättrar framkomligheten för ambulans, polis och brandkår, det ökar trafiksäkerheten och det förbättrar arbetsmiljön i trafiken för utsatta yrkesgrupper.

Alex Hedberg

– Vi trodde att framkomligheten skulle vara EVAM System största poäng, men det visade sig att trafiksäkerhet och arbetsmiljö är de tyngsta argumenten, berättar medgrundaren Alex Hedberg.

En anledning till att Evam System behövs är att biltillverkarna har blivit allt bättre på att ljudisolera och sirener därmed blivit svårare att höra.

Alex Hedberg ser Evam System som en naturlig utveckling av att bilar i allt större utsträckning kommunicerar med varandra.

– 10–15 år framåt i tiden kommer kommunikationen att se annorlunda ut. Idag sänder vi på FM-bandet, i framtiden används troligtvis dedicated short-range communication över 5,9 GHz. Moderna Volvobilar kan redan idag kommunicera med omvärlden när föraren slagit på varningssignalen vid exempelvis en olycka.

Under första kvartalet utrustas sju till nio utryckningsfordon med Evam System. Allmänheten kommer alltså att märka av tekniken när den används i verkligheten.

– Det handlar om att verifiera tekniken en sista gång innan den tas i bruk, berättar Alex Hedberg.

– Detta ska bli intressant och superkul! Det finns ett stor behov av tekniken, och blåljusmyndigheter värdesätter den mycket. 

Enligt Alex Hedberg finns i praktiken inte många konkurrerande system idag. Tekniken är mer komplex än vad man först kan tro, och marknaden som sådan är hårt reglerad.

– För att lyckas handlar det om att skapa goda relationer med användarna. Vi hoppas på globala framgångar, och vi har en strategi för internationalisering. Det första steget är den svenska marknaden, för lyckas man inte hemma blir det svårt utomlands. Det första som inköpare i andra länder frågar, är just om man sålt tekniken på den inhemska marknaden.

Grundarna studerar för närvarande maskinteknik på KTH och ytterligare en KTH-student jobbar heltid med bolaget. Man har också anlitat två examensjobbare från lärosätet som för närvarande arbetar med att förädla tekniken.

Pickering

MER LÄSNING:
 
magasinet

236
elektronik­konsulter

Registrera ditt företag nu!
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)

cat = 64