Skriv ut
Genom att analysera lågfrekvent ljud från infraljudsmikrofoner, seismografer och magnetometrar går det att skilja meteoritnedslag från jordbävningar. Hur det går till i praktiken är ämnet för en doktorsavhandling från högskolan i Gävle.
Genom att förbehandla infraljudsignaler från mikrofoner, seismografer och magnetomertrar går det att klassificera och identifiera olika typer av händelser, som exempelvis meteoritnedslag, jordbävningar och tsunamis. Hur förbehandlingen ska göras är vad forskaren José Chilo disputerat på inom elektronik, med avhandlingen "Feature Extraction for Low-Frequency Signal Classification". Forskningen har ägt rum vid högskolan i Gävle, men avhandlingen presenterades i Stockholm igår.

Infraljudssignaler är vad FN använder för att övervaka provstoppsavtalet för kärnvapen. I Sverige finns ett nätverk av infraljudsmikrofoner som i realtid visar signaler från tre stationer i landet, se länk.

Infraljud, på frekvenser mellan 1 och 10 Hz, kan färdas hundratals mil genom jordskorpan och kan förutom jordbävningar och meteoritnedslag identifiera sådant som raketstarter, kärnvapentester och tsunamis.
Kategori: Nyheter