Skriv ut
De europeiska komponentdistributörerna minskade sin försäljning med 2,5 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Enligt branschorganisationen Idea tyder det på en stabilisering av försäljningen. I Norden var försäljningen nära nog oförändrad, enligt organisationen.

Enligt Idea, International Distribution of Electronics Association, brukar den andelen av komponentförsäljningen som går via europeiska distributörer följa ett mönster där första kvartalet är starkt och de därpå följande kvartalen visar en viss avmattning. Så här långt stämmer cykeln även i år - under första kvartalet ökade försäljningen med 4 procent jämfört med kvartalet innan, och under andra kvartalet minskade den med 6 procent jämfört med det första. Totalt uppgick försäljningen till omkring 1,55 miljarder euro under kvartalet, och halvledarförsäljningen minskade mer än passivt och elektromekanik.

Sett över en längre period har dock försäljningen i Europa sakta men säkert avtagit, i en takt runt 100 miljoner euro om året enligt Idea. Italien och Frankrike minskar mest procentuellt sett, medan försäljningen i Tyskland och Norden är stabil.

Ideas vice vd Adam Fletcher säger i en kommentar att siffrorna för andra kvartalet är överraskande starka, givet att dollarn är så svag i förhållande till euron.

- Månne är den europeiska komponentmarknaden på väg mot en ny naturlig nivå i förhållande till den globala marknaden, säger han i ett pressmeddelande.
Kategori: Nyheter