Skriv ut
Energin som genereras vid inbromsning av tunnelbanetåg säljs tillbaka till elnätet i ett pilotprojekt i Philadelphia. En utmaning ligger i  den mjukvara som styr hur energin från systemets batterier smartast ska säljas på elmarknaden.
Systemet beräknas kunna skära ner tunnelbanans elräkning med 40 procent.

Redan idag skjutsar tunnelbanetågen igång varandra, men endast under förutsättning att ett tåg accelererar samtidigt  som ett annat bromsas in – energin lagras inte.

I det nya systemet, som installeras på en av 38 tunnelbanestationer, kommer energin att lagras i ett stort batteri. Och den kommer inte bara att användas i tunnelbanesystemet, utan också säljas externt – tunnelbanebolaget blir alltså i praktiken en elleverantör.

Batterierna kan snabbt leverera el, och sälja den som en sekundvis resurs för att jämna ut toppar i elförbrukningen. Det är tjänst som elbolagen betalar bra för.  Men batterierna kan också användas för att kontinuerligt leverera energi, vilket exempelvis kan löna sig under delar av dygnet då mycket energi förbrukas.

Besluten om vilket som är det mest lönsamma sättet att använda batteriernas energi kommer att överlåtas åt en programvara, och i det styrsystemet ligger en av utmaningarna med att bygga detta pilotsystem.

Viridity Energy, baserat i Philadelphia, levererar programvaran. Det har tidigare utvecklat liknande system för byggnader med solpaneler och för att reglera användningen av luftkonditionering och andra belastningar i syfte att stabilisera elnätet.

Källa: Technology Review.
Kategori: Nyheter