Skriv ut
Organisationen NGMN som representerar en rad operatörer och tillverkare av utrustning för mobilt bredband, uppmanar branschen att samla alla patent som berör LTE i en pool för att göra det lättare att komma överens i patentfrågor. Utan en sådan pool riskerar dagens situation där alla stämmer alla i mobilvärlden att urarta än mer, menar organisationen.
Med en patentpool skulle det gå att åstadkomma ett system där licenstagarna får rimliga och förutsägbara villkor samtidigt som patentinnehavare får möjlighet att på ett relativt enkelt sätt se till att deras rättigheter efterlevs och få adekvat betalt för sina ansträngningar. Det menar NGMN, Next Generation Mobile Network, en sammanslutning av 18 mobiloperatörer och 42 företag som tillverkar allt från halvledare till kompletta system för mobilt bredband.

– En patentpool är det bästa sättet att snabbt kunna implementera LTE framgångsrikt. En välbalanserad patentpool kan hantera komplexiteten i LTE, och kommer sålunda att ge möjlighet för många företag att licensiera nödvändiga patent, skriver organisationen i ett uttalande efter sitt senaste styrelsemöte.

Om alla LTE-patent samlas i en pool tror NGMN också att den nuvarande stämningscirkusen i mobilvärlden kan komma att lugna ner sig. Risken är annars att situationen blir etter värre, med en fragmentering av marknaden och fördröjda implementationer som följd. Styrelsen för NGMN uppmanar därför alla LTE-intressenter i industrin att enas om en enda pool för patenten.

Hur höga royaltykostnaderna ska bli för den som vill licensiera patenten är dock inget som NGMN vill lägga sig i. Värdet ska, enligt NGMN, avgöras av industrin som helhet och inte av något enskilt företag. NGMN uppmanar dock till en skyndsam hantering av frågan, och att tarifferna hålls på en "rimlig" nivå.

– LTE utvecklas snabbt och byggs ut i rask takt jorden runt. Därför är det angeläget för hela industrin att etablera en patenpool så snart som möjligt, säger NGMNs ordförande Sandro Dionisi i pressmeddelandet.
Kategori: Nyheter