Skriv ut
I Kina kommer 280 miljoner smarta elmätare att installeras de närmaste fem åren. Landet kommer då inte bara att vara den största elkonsumenten, utan också ha det mest moderna elsystemet i världen, enligt en analys från In-Stat.
Den smarta elmätaren, med vars hjälp elbolagen kan variera eltaxorna och därtill minska sina kostnader för mätaravläsning, är det första steget på vägen mot det smarta elnätet, konstatera In-Stat. Analyshuset tror i en färsk rapport att Kina inom kort kommer att bli världens största marknad på området. Hela 280 miljoner smarta elmätare väntas installeras där fram till år 2016, och vid det laget kommer också Kina att ha världens modernaste elnät.

Vilken teknik som kommer att dominera för kommunikationen med de smarta elmätarna är dock långt ifrån klart. Att skicka signalerna via elnätet är den idag förhärskande tekniken, men In-Stat konstaterar att flera trådlösa alternativ knaprar åt sig marknadsandelar, främst Zigbee och Wifi.

I rapporten (länk) spår In-Stat också att i USA kommer antalet installerade mätare per år att minska de närmaste åren då de sista subventionerna där för ändamålet betalas ut i år.
Kategori: Nyheter