Skriv ut
Att med hjälp av rfid hålla ordning på järnvägsvagnar har visat sig vara både lönsamt och praktiskt. För sitt projekt kring detta har Trafikverket belönats med årets Guldtaggen av föreningen Rfid Nordic.
Om varje järnvägsvagn förses med en rfid-bricka så går det inte bara att veta var vagnarna finns, utan också när de ska in på service. Även för slutanvändare – företag med stora järnvägslaster – finns möjligheter till bättre planering för lastning och lossning. Dessutom går det att spara på banunderhåll och undvika urspårningar.

Så berömmer Rfid Nordic det projekt som fått motta årets Guldtaggen, ett pris som föreningen delar ut årligen till ett projekt i Europa. Ett viktigt kriterium är att projektet ska ha god lönsamhet.

Projektet inleddes 2010, då verket i fråga alltjämt hette Banverket. Det blev den 1 april 2010 en del av Trafikverket, som alltså nu fick motta priset. Enligt Rfid Nordic har även andra myndigheter börjat titta på hur Trafikverket använder Rfid, vilket kan göra projektet till en ledstjärna för rfid-användningen, konstaterar föreningen.

Även konsultföretaget Learning Well, som bidragit till projektet, fick motta ett pris, den så kallade Minitaggen.
Kategori: Nyheter