Skriv ut
Projektet Volvo Energieffektivt Fordon har i första etappen fått 9,3 miljoner kronor i bidrag av Energimyndigheten. Målet är att utveckla tunga lastbilar med 50 procent bättre transporteffektivitet än dagens alternativ.
Volvokoncernens projekt Volvo Energieffektivt Fordon ingår i FFI-programmet – som är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Vinnova, Trafikverket och fordonsindustrin – men är också en del i ett femårigt samarbete inom ramen för Sveriges energiforskningsavtal med USA.

Målet med projektet är att förbättra transporteffektivitet för tunga lastbilar i Nordamerika och Europa med 50 procent. Transporteffektivitet definieras som fordonets vikt multiplicerat med bränsleförbrukningen och är mätt i ton-miles per gallon. För att nå dit ska utvecklingsarbetet täck in hela fordonet, från drivlina och motor till aerodynamik och rullmotstånd.

– Transportindustrin har ett särskilt ansvar och det här forsknings- och utvecklingssamarbetet har stor betydelse för vårt arbete med att ta fram den teknologi och de fordon som både våra kunder och samhället i stort behöver, säger Michael Balthasar, projektledare Volvo Technology, i ett pressmeddelande.
Kategori: Nyheter