Skriv ut
Att varvtalsstyrning av elmotorer kan generera störningar är känt sedan länge men i takt med att tekniken blir vanligare ökar problemen. Det här har Elsäkerhetsverket tagit fasta på och ska specialgranska området under året.
Elsäkerhetsverket tänker i första titta på installationen – inte produkterna. Orsaken är att det oftast är installationen som är felaktig när det uppstår störningar från en frekvensomriktare.

För att undvika onödiga problem brukar tillverkarna beskriva hur deras produkter ska installeras. Det är därför viktigt att följa anvisningarna och dessutom finns det branschpraxis för olika installationer och produkter som bör följas, påpekar Elsäkerhetsverket.

Gör man inte det kan det uppstår störningar som slår ut mobiltelefoner, tv-signalen eller andra radiosignaler. Oftast handlar det om slav eller okunskap som gör att fel typ av kablar används eller att kablarna ansluts på fel sätt. Det är sällan det är fel på själva frekvensomriktarna.

Elsäkerhetsverket kommer också att titta i instruktionsböckerna för att få veta om installatören verkligen får tydliga anvisningar från tillverkaren. Projektet kommer främst att titta på installationer i flerfamiljshus, skolor, kontor, köpcenter och liknande. Industrier kommer inte att ingå.

Projektet ska sedan resultera i information till tillverkare, installatörer och användare om det behövs.

Vid en anmälan vänder sig Elsäkerhetsverket till den som äger utrustningen, exempelvis en fastighetsägare för en ventilationsanläggning, och kan enligt EMC-lagen ställa krav på åtgärder. Ägaren får sedan i sin tur kräva att den som installerat rättar till felet, eller kanske själv stå för kostnaderna.
Kategori: Nyheter