Skriv ut

Sveriges Ingenjörer jämför Ericsson med den svenska skolan – båda behöver arbetsro är budskapet. Samtidigt menar fackförbundet att det är dags för regeringen att hjälpa till även här.

– Ericsson är en viktig motor inom svenskt näringsliv. Det kan inte nog understrykas. Dess position kan stärkas genom utvecklad samverkan med universitet och högskola och hela det svenska innovationssystemet. Vi förutsätter att regeringen återkommer med förslag om detta, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Det är med anledning av dagens besked om att närmare 2 800 personer kommer att ha lämnat Ericssons svenska verksamhet till årsskiftet. En nedtrappning som skett snabbare än väntat, men också är lägra än aviserat (länk).

Hela 1 600 av de som lämnar företaget till årsskiftet gör det genom frivillig avgång. Fackförbundet är positivt till frivilligheten istället för drastiska varsel, som i fallen Borås och Kumla

– Men nu är det nog, kommenterar Ulrika Lindstrand.

Och hon fortsätter:

– Ericsson behöver precis som den svenska skolan – arbetsro. Då kan resultaten vändas och framtiden mötas med tillförsikt.

 

Kategori: Nyheter